GENEL BİLGİLER
Tanım

• Perinatoloji Derneği'nin yayın organı olan Perinatoloji Dergisi, üç ayda bir olmak üzere yılda 4 sayı halinde çıkar. Dergide, perinatoloji ile ilgili deneysel ve klinik araştırmalar, olgu bildirimleri, derlemeler, yorumlar, Perinatoloji Kongreleri ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu sunumları yayınlanır.

• Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Genel Kurallar
• Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılara, daha önce yayınlanmadığına ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmediğine ilişkin yazılı beyan eklenmeli ve bütün yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Tebliğ olarak sunulmuş çalışmalar ise ayrıca belirtilmelidir.

• Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.

• Yayın Kurulu, yayın kurallarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek üzere yazara geri vermek, biçimce düzenlemek, yazarın izni ile düzeltmek ya da kısaltmak yetkisindedir. Yazı ve ilişkili eklerin kaybından Dergi sorumlu tutulamaz. Bu nedenle araştırıcıların bunlara ait bir kopyayı kendilerinde bulundurmaları uygundur.

• İnsanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmaların bildirildiği yazıların yöntem bölümünde, bu araştırmanın yapıldığı gönüllü ya da hastalara uygulanan işlemlerin anlatıldıktan sonra kendilerinin onaylarının alındığını (informed consent) gösterir bir cümle bulunmalıdır. Yazar(lar), bu tür araştırmalarda, uluslararası alanda kabul edilen kılavuzlara (1964 Helsinki Deklarasyonu ve bunun daha sonraki düzenlemeleri) ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen, 29 Ocak 1993 tarih ve 21480 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik" ve daha sonra yayınlanan diğer yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyulduğunu belirtmeli ve kurumdan aldıkları Etik Komite Onayı'nın bir kopyasını göndermelidir.

• Dergide yayımlanacak yazılar için baskı masrafı alınmaz, ancak ayrı baskı talepleri ve renkli resim baskıları ücret karşılığı yerine getirilir.

Editörler Kurulu

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editör
Murat Yayla

Yürütme Kurulu
Ercüment Müngen
Semih Özeren
Ebru Çelik

Danışma Kurulu
Figen Aksoy
Saadet Arsan
Hediye Arsan
Sebahat Atan Gürel
Tahsin Ayanoğlu
Nazif Bağrıaçık
Gökhan Bayhan
Yeşim Bülbül
Nejat Ceyhan
Asuman Çoban
Nur Danişmend
İnci Davas
Özgür Deren
İsmail Dölen
Melahat Dönmez Kesim
Yakup Erata
Ali Ergün
Kubilay Ertan
Ahmet Göçmen
Eflatun Gökşin
Özdemir Himmetoğlu
Lemi İbrahimoğlu
Ayşe Kafkaslı
Ömer Kandemir
Zehra Kavak

Ömer Kılavuz
Yalçın Kimya
Nilgün Kültürsay
Arda Lembet
Rıza Madazlı
Fatma Nur Çakmak
Lütfü Önderoğlu
Yıldız Perk
Haluk Sayman
Yunus Söylet
Ümit Sungurtekin
Turgay Şener
Cüneyt Taner
Zeki Taner
Mete Tanır
Alper Tanrıverdi
Aydın Tekay
Neslihan Tekin
Seyfettin Uludağ
Mehmet Uludoğan
Orhan Ünal
Ahmet Yalınkaya
Fehmi Yazıcıoğlu
Murat Yurdakök
Neşe Yücel
İzzet Yücesoy

Abonelik Bilgileri

Yıllık 4 sayı abone bedeli 40 Euro, Dernek üyeleri için indirimli abonelik bedeli 30 Euro'dur. Abone olmak isteyenlerin abone bedelini Perinatoloji Derneği'nin Türkiye İş Bankası, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Şubesi'ndeki 1202-42475 numaralı hesabına yatırmaları gereklidir.