İÇİNDEKİLER

Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2004

Online Yayın Tarihi: 1 Aralık 2004
Görüş

Obstetrik bilgilendirme ve onam formu

Ayşe KAFKASLI

Perinatoloji Dergisi 2004; 12(2): 55-58

Özet Tam Metin PDF [98 KB]
Derleme

Obstetrik Doppler sonografi: fetal arteryel sistem

H. Alper TANRIVERDİ, A. Kubilay ERTAN, Ö. Volkan AKBULUT, Aykut BARUT

Perinatoloji Dergisi 2004; 12(2): 59-69

Özet Tam Metin PDF [229 KB]
Araştırma

Preeklamptik ve normal gebelerde ferritin düzeyinin karşılaştırılması

Şahin ZETEROĞLU, Yusuf ÜSTÜN, Yaprak ENGİN-ÜSTÜN, Mehmet GÜVERCİNCİ, Güler ŞAHİN, Mansur KAMACI

Perinatoloji Dergisi 2004; 12(2): 70-73

Özet Tam Metin PDF [141 KB]

Fetal anomalilerde otopsi bulguları

Nihal KILINÇ, Abdurrahman ÖNEN, Murat YAYLA

Perinatoloji Dergisi 2004; 12(2): 74-79

Özet Tam Metin PDF [149 KB]

İkinci trimester transvajinal servikal uzunluk ölçümü ile preterm eylem öngörüsü

Gamze ÇAĞLAR, Şenol KALYONCU, Gülhan VURUŞKAN, Çiğdem SOĞUK, Filiz AVŞAR

Perinatoloji Dergisi 2004; 12(2): 80-85

Özet Tam Metin PDF [147 KB]

Fetal maturasyonda profilaktik deksametazon ve betametazonun fetal kalp hızı paterni ve biyofizik profili üzerine olan etkileri

Gülhan VURUŞKAN, Ömer Lütfi TAPISIZ, Tamer MUNGAN, Gamze ÇAĞLAR, Hakan AYTAN

Perinatoloji Dergisi 2004; 12(2): 86-92

Özet Tam Metin PDF [183 KB]

Gebeliğin ikinci trimesterinde boyun çevresinde kordon dolanması sıklığı ve etkileyici faktörler

Gökhan GÖYNÜMER, Murat YAYLA

Perinatoloji Dergisi 2004; 12(2): 93-95

Özet Tam Metin PDF [165 KB]
Olgu Sunumu

Miadında fetal akrani

Hakan KAYA, Mekin SEZİK, Okan ÖZKAYA, Ali Rıza AYDIN

Perinatoloji Dergisi 2004; 12(2): 96-98

Özet Tam Metin PDF [129 KB]

Meckel-Gruber sendromu

Sevil SAYHAN, Nilgün DİCLE, Soner R. ÖNER

Perinatoloji Dergisi 2004; 12(2): 99-101

Özet Tam Metin PDF [110 KB]

Konjenital kistik adenomatoid malformasyon tip 1

Yeşim BÜLBÜL BAYTUR, H. Tayfun ÖZÇAKIR, Hasan YÜKSEL, A. Kadir GENÇ, Hüsnü ÇAĞLAR

Perinatoloji Dergisi 2004; 12(2): 102-104

Özet Tam Metin PDF [130 KB]