İÇİNDEKİLER

Cilt 2, Sayı 1, Mart 1994

Online Yayın Tarihi: 1 Aralık 2004
 

Genetik Danışma Ve Klinik Önemi

Nurettin Başaran

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [98 KB]

Biochemical Screening For Fetal Abnormalities

Mark I. Evans, M.D.

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [229 KB]

Fetal Reduction And Selective Termination

Mark I. Evans, M.D.

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [141 KB]

Advance In Invasive Prenatal Diagnosis And Fetal Therapy

The-Hung Bui, Md.

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [149 KB]

Gebelikte Hipertansiyon: Terminoloji Ve Sınıflama

Ceylan Erden

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1):

Özet Tam Metin PDF [147 KB]

Pathophysiology Of Preeclampsia

Gustaaf A. Dekker Md Phd

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [183 KB]
 

Prevention Of Preeclampsia

Gustaaf A. Dekker Md Phd.

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [129 KB]

Gebelik ve Hipertansiyonda Klinik Yönetim

A. Şen, H. Mutlu

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Intrauterin Gelişme Geriliği (Small For Gestational Age: Sga) Klinik Değerlendirme

Ahmet Arvas, Emel Taşdelen, Nazmi Ataoğlu

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [139 KB]

Perinatal Mortalite

Rıza Madazlı

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Intrauterin Gelişme Geriliğinde Yaklaşım

Turgay Şener

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Diabetik Gebede İnsülın Düzenlenmesi

N. Bağrıaçık

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Ağır İmmun Hidrops'ta Fetal Prognoz

Lemi İbrahimoğlu, Hayri Ermiş, Atıl Yüksel, Tanju Demirören, Ergin Bengisu

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Prenatal Tanı Amaçlı İnvazif Girişimlerde Fetal Kayıp Oranları

Atıl Yüksel, Lemi İbrahimloğlu, Hayri Ermiş, Tanju Demirören, Yalçın Egeci

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Kistik Higroma Prenatal Tanısındaki Deneyimlerimiz

Alkan Yıldırım*, Hayri Ermiş*, Birsen Karaman**, Lemi İbrahimoğlu, Ertuğ Kovancı*, Atıl Yüksel*

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Hidrosefali Prenatal Tanısındaki Deneyimlerimiz

Hayri Ermiş*, Atıl Yüksel, Lemi İbrahimolğu, Gülleyla Kılıç**, Ertuğ Kovancı, Turgut Uçak

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gebeliğin Akut Yağlı Karaciğeri

Zeki Akkum, Aysel Kabukçu, Lütfü Önderoğlu, Tekin Durukan

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Amniotik Band Sendromunun Antenatal Tanısı

Lütfü Önderoğlu, Zeki Akkum, Tekin Durukan

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Multiple Skleroz ve Gebelik

E. Saraç, L. Önderoğlu

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gebelikte Valvuloplastı

T. Durukan, A. Oto, İ. Doğan, H. Kaya, İ. Önderoğlu

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Önemli Transaminaz Yüksekliği İle Giden Bir Gebelik İntrahepatik Kolestaz Olgusu

Z. Akkum, A. Kabukçu, L. Önderoğlu

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Fetal Down Sendromu Tarama Yöntemi Olarak Maternal Serum Alpha-Fetoprotein, Hcg, Unconjugated Estriol Bakılmasının Etkinliği Ve Perinatal Sonuca Etkisi

A. Kabukçu, L. Önderoğlu, E. Gökşin

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Preeklampside, Umbilikal Arter Fetal Ve Plasenter Uçlar Arasındaki Rezistans Farkının Koybolması

Ahmet Teksen, Özay Oral, Mustafa Karadeniz, Ekrem Özakın, Kadir Güzin

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

3. Trmestr'da İki Olguda Nonimmun Hidrops Fetalis

Eyüp Yaycı, Kadir Güzin, Gülten Güran, Necdet Süer

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Thalassemi Taşıyıcılarında Doğum Öncesi Tanıda Cvs

Ö. Gökçen, N. Tandoğan, E. Damgacı, M. Petrou, E. Gemicioğlu,

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Preeklampside Alpha-2 Makroglobulin Düzeyleri

N. Tandoğan, Ö. Gökçen, B. Tandoğan, E. Damgacı, F. Kanadıkırık

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

İlk Trımester Abortus Immınens Olgularının Prognozunu Saptamada Maternal Serum B-Hcg Ve Ca-125 Düzeylerinin Değeri

E. Damgacı, B. Baysal, Ö. Gökçen, N. Tandoğan, F. Kanadıkırık

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Eritroblastosis Fetaliste İntrauterin Fetal Transfüzyon

H. Kanıt, S.R. Öner, G. Aydın N. Demir

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Fetal Ekokardıografı İle Tanısı Konan Hıpertrofık Kardıyomyopatı: Olgu Sunumu

A.R. Bakiler, H. Kanıt*, Sr. Öner*, A.R. Kandiloğlu**, M. Arcasoy

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Yüksek Riskli Gebeliklerde Fetal Umbılıkal Arter Aort Ve Midserebral Arter Kan Akım Ölçümleri

H. Kanıt, B. Uran, Z. Mete, N. Demir, M. Özgediz, G. Aydın

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Umbilikal Arter Negatif Ve Reverced End Akım Formlarında Fetal Midcerebral Arter Sistol/Diastol Oranları

H. Kanıt, S.R. Öner, N. Demir, G. Aydın, M. Özgediz

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Ssk Tepecik Doğumevi Ve Kadın Hastalıkları Hastanesinde Prenatal Tanı Amacıyla Yapılan Girişimler

H. Kanıt, S.R. Öner, F. Sandraz*, C. Gündüz*, N. Demir, C. Özkınay*

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Hellp Sendromu-Preeklampsıdekı Yeri Ve Obstetrıkte Tedavi Protokolü

İ. Maral, E. Balık, U. Sözen, C. Büyüktosun, M. Yamazhan

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Fetal Anomalilerin Prenatal Diagnosunda ve Tedavisinde Ultrasonografinin Yeri

İ. Maral, E. Balık, İ. Aruh

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

İkiz Gebelikte Bir İkiz Eşinin Antepartum Ölümü

İ. Maral, C. Büyüktosun, Z. Mete

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gebelik ve (Portal Hipertansiyon-Siroz)

İ. Maral, B. Uran, G. Çevik, M. Özgediz

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Mikrosefalı, Antenatal Usg-Teşhis

İ. Maral, E. Balık, C. Büyüktosun

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Fetal Sacrococcygeal Teratom - Dıagnostık Ve Tedavi

İ. Maral, E. Balık, C. Büyüktosun, M. Yamazhan

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Üçüz Gebeliklerde Doğum Yöntemi

İ. Maral, B. Uran, M. Özgediz

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Antifosfolipid Antikor Sendromuna Bağlı Rekürran Fetal Kayıplarla Prezante Olan Bir Sistemik Lupus Eritematosus (Sle) Vakası

Rabiye Babalıoğlu*, Murat İnanç**, Lale Öcal**, Lemi İbrahimoğlu***, Aykan Özçelik***, Ahmet Gül**, Meral Konice**, Bilhan Sıdal*

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Hurler Sendromunun Prenatal Tanısı (Mukopolısakkarıdosıs Tıp 1)

Fahri Karagözlü*, Yakup Erkan Erata**

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Simple (Basit) Üreterosel Olgusunun Prenatal Dönemde 3 Boyutlu Ultrasonografi İle Görüntülenmesi

Hülya Onay*, Urhan Ünal, Birol Cengizoğlu, Mesut Unsal

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Term Normal Doğumlarda Doğum Ağırlığı İle Maternal Ve Fetal Somatomedin-C-Growth Hormon Düzeyleri Arası İlişki

Mehmet Tayyar*, Mustafa Başbuğ*, Sebahattin Muhtaroğlu**, Demet Ayata*

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Habitüel Abortus Olgularında Flowsitometrik Dna Kontent Analizinin Değeri

Refahattin Yücel, Acar Koç, Cem Akarsu, Cengiz Alataş, Lügen Cengiz

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Nonımmun Hıdropslu Bir Vakada Intrauterın Intravenoz Transfüzyon İle Akut Düzelme

Acar Koç, Cem Akarsu, Hakan Turan, Bora Cengiz, Feride Söylemez, Hikmet Yavuz

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Erken Gebelik Kayıplarında, Serum Progesteron ve Estradiol Değerlerinin Prediktif Değerleri

M. Hakan Şatıroğlu, İlkkan Dünder, Fulya Dökmeci, Aynur Dağdemir, Akın Çanga

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Biyolojik Profil Ve Nst Skorlama Sistemlerinin Karşılaştırılması

Gürkan Uncu, Hakan Ozan, Nuray Apaydın, Candan Cengiz

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gebelik Ve Kalp Hastalıkları: Kliniğimizdeki 73 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

Candan Cengiz, Gürkan Uncu, Serhat Tatlıkazan, Murat Kadıoğlu

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gebeliğe Bağlı Hipertansiyon Olgularında Tiroid Hormonları ve Antitiroid Antikorlar

Gürkan Uncu, Murat Kadıoğlu, Feride Selim, Ömer Daragenli

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Herpes Gestasyonis: 3 Olgu

Gürkan Uncu, Serhat Tatlıkazan, Yalçın Kimya, Candan Cengiz

İ.Davas, E.Yumru, B.Çetiner

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gebeliğe Bağlı Hipertansiyon Olgularında Otoantikorlar

Gürkan Uncu, Metin Demirtürk, Adnan Macit, Candan Cengiz

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Ultrasonografik Tahmini Doğum Ağırlıkları İle Gerçek Doğum Ağırlığının Karşılaştırılması

Melih Üstün, Tülay Egeli, İbrahim Çelebi, Numan Solak, Metin Nurluoğlu

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gebelikte Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı

Erdal A. Arıgüloğlu, Ayhan Ayanoğlu, Ceyhun Numanoğlu, Nevin Altuncu, Yavuz Ceylan

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Kliniğimizdeki Düşük Doğum Tartılı (Sga) Bebeklerin Saptanması

Melahat Kesim, Meryem Ustaoğlu, İsmet Karlık, Hürriyet Erdoğan

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Term ve Postterm Gebelerin İzleminde Amniotik Sıvı İndeksi

Gürsel Erkılınç, İbrahim Polat, Şengül Erkılınç, N. Altuncu, Y. Ceylan, E. Odabaşı

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Alt Segment Sezeryan Geçirmiş Gebelerde Vaginal Doğum

Gürsel Erkılınç, Şengül Erkılınç, Cemal Ark, Mehmet Çiftçi, Yavuz Ceylan

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Günaşımı Gebeliklerde Neonatal Sonuçlar

Erdal A. Arıgüloğlu, Ceyhun Numanoğlu, Ayhan Ayanoğlu, Nevin Altunc, Yavuz Ceylan

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Hipertansif Gebelerin İncelenmesi

Melahat Kesim, İsmet Karlık, Hürriyet Erdoğan, Meryem Ustaoğlu, Ali Fuat Şengör

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

İntrauterin Gelişme Geriliği (Iugr) Olan Gebelerde Obstetrik Yaklaşım

İsmet Karlık, Melahat Kesim, Meryem Ustaoğlu, Abdullah Tahtacı

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Son Trımestr İn Utero Mort Fetus Olgularında Lokal Pge2-Jel Uygulanması

Melahat Kesim, Özkan Özverim, İsmet Karlık, Almila Yıldız

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

İkizlerde Bebek Cinsiyetinin Büyüme Farklılığına Etkisi

Ali Ulvi Hakverdi, Murat Yayla, Ali Ceylan Erden, Semih Demiroğlu

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gebelikte Uterin Arterde Notch: 39 Olgunun İncelenmesi

Murat Yayla*, Aslan Bilici**, Yusuf Çelik***, Ahmet Göçmen*, A. Ceylan Erden*

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Normal ve Riskli Gebelerde Uterin Arter Doppler Bulgularımız

Murat Yayla*, Aslan Bilici**, Cüneyt E. Taner*, Arif Güngören*, A. Ceylan Erden*

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Plasental Yerleşimin Uterin Arter Doppler Dalga Formundaki Etkileri

A. Bilici*, M. Yayla**, Y. Çelik***, A. Uyar*, M. Şimşek*

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]
Fetal Matürasyon Tayininde Amniotik Sıvı Glukoz Düzeyi

Ahmet Gökmen, Murat Yayla, Talip Gül, A. Ceylan Erden

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Preeklamptik Gebelerde Serum Urık Asit Düzeyleri

Cüneyt Etfal Taner*, Meral Aban*, Ufuk Özelbaykal*, Ömer Satıcı**, Ali Ceylan Erden*

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Bupivakain İle Epidural Analjezinin Maternal, Fetal Ve Doğum Eylemi Üzerine Etkisi

Başar Tekin*, Turgay Şener*, İrfan Diktere*, Belkıs Tanrıverdi**, Hikmet Hassa*, Sinan Özalp*, Fezan Şahin***

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gestasyonel Hipertansiyon Riskinin Belirlenmesinde Izometrik Eksersiz Testinin Yeri

Başar Tekin, Turgay Şener, Mine İnan, Hikmet Hassa, Sinan Özalp

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Fetal Pulmoner Matürite Tayininde Shake Ve Tap Testlerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Turgay Şener, Başar Tekin, İrfan Dikdere, Hikmet Hassa, Sinan Özalp

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Doğumdan Önceki Son Biyofizik Profilin Perınatal Prognozu Belirlemedeki Tanı Değeri

Turgay Şener, Başar Tekin, Ramazan Bayırlı, Sinan Özalp, Hikmet Hassa

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Obstetrik Analjezi Amacıyla Dolantin Kullanımının Doğum Eylemi Üzerine Olan Etkileri

Mehmet Altunok, Gürkan Zorlu, Cem Turan, Turhan Çağlar, Nuri Danışman, Oya Gökmen

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Genital Mycoplasmaların Preterm Eylemdeki Rolü

Hale Dayan, Mehmet Aydın, Nuri Danışman, Levent Alaybeyoğlu, Oya Gökmen

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Meckel Gruber Sendromunda Dandy Walker Malformasyonu

Eyüp Ekici*, Elif Gül Yapar**, Nuri Danışman**, Güner Orbay**, Oya Gökmen**

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Fetal Intraabdominal Kitlelerde Prenatal Sonografinin Onemi

Elif Gül Yapar*, Eyüp Ekici**, Nuri Danışman*, Seyhun Karakaya*, Oya Gökmen*

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Tubal Gebeliğin Ayrıca Tanısında Kreatin Kinaz

Kutlugül Yüksel, Tayfun Güngör, Birgül Gürbüz, Cavidan Gülerman, Utku Özcan

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Hiperemezis Gravidarum'u Olan Hastalarda Troid Fonksiyonları

Bilgül Gürbüz, Havva Çelikkanat, Kutlugül Yüksel, Mustafa Uğur, Tahir Yöney, Ümit Bilge

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gebelik ve Serebral Venoz Tromboz: Olgu Sunumu

Orhan Ünal*, Meltem Çam*, Ülkü Türk**, Zeynep Öz*

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Fetal Anomalilerin Tanısında Ultrasonografinin Önemi

Tayfun Osmanağaoglu, Birol Cengizoğlu, Mesut Unsal, Sedat Varol, Orhan Ünal

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gebelik ve Hipertansiyonda Perinatal Mortalite Ve Maternal Morbidite

Orhan Ünal, Tayfun Osmanağaoglu, Birol Cengizoğlu, Mesut Unsal, Sedat Varol

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Amnioinfusion

B. Boran, G. Bağbozan, R. Özveri, A. Ozgan, Z. Caner

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Tanısal Koryon Villus Biopsi Olgularımız

F. Tuncay Özgünen*, Cüneyt Evrüke*, Oktay Kadayıfçı*, Abdullah Arpacı**, Güneş Yüreğir**, Yurdanur Kılınç***

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

170 Gebede Açık Nöral Tüp Defekti Taramasında Msafp Sonuçları

Cüneyt Evrüke, F. Tuncay Özgünen, Oktay Kadayıfçı

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Yüksek Riskli 170 Gebede Down Sendromu Taramasında Üçlü Test Sonuçları

Tuncay Özgünen, Cüneyt Evrüke, Oktay Kadayıfçı

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Ebsteın Anomalisi; Prenatal Sonografik Tanısı

N. Demir, A. Akçoral, M. Koyuncuoğlu, Y. Bülbül

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Achondrogenesis Type Iıı; Prenatal Ultrasonografi K Tanısı

N. Demir, Y. Erata, D. Erçal, F. Çelik

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Encephalocele; Prenatalk Sonografik Tanısı

N. Demir, Y. Erata, D. Erçal, O. Çınar, B. Çetin

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Şişli Etfal Hastanesinde Doğan Yenidoğanların Antropometrik Yönden Değerlendirilmesi

Tülay Olguk, Mine Kafiloğlu, Gül Özçelik, Sami Hatipoğlu, Muhsin Ayhan

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Fetal Biofizik Profil Skorlamasının Postterm Olguların, Antepartum Değerlendirilmesindeki Önemi

M. Uludoğan, F. Demirci, U. Kuyumcuoğlu, S. Demirsoy, K. Sofuoğlu, H. Görgen, M.N. Delikara

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Postterm Gebelerin İzleminde Non Stress Test ve Amniyotik Sıvı İndeksi'nin Önemi

H. Görgen, U. Kuyumcuoğlu, A. Karateke, M. Uludoğan, M.N. Delikara

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Atipik Variable Deselerasyonun İntrapartum Takipte önemi

A. Karateke, U. Kuyumcuoğlu, H. Görgen, N. Demir, M. N. Delikara

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Fanconi Anemisinin Prenatal Tanısı: Bir Olgu Sunumu

A. Benian, R. Mad Azli, S. Uludağ, C. Şen, V. Ocak

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Variable Deselerasyonların Önlenmesinde Intrapartum Transservikal Amnioinfüzyonun Önemi

Ateş Karateke, Çetin Çam, Hüsnü Görgen, Akif Alkan, Nuri Delikara

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Cantrell Pentalojisi ve Prenatal Sonografik Tanısı: Bir Olgu Sunumu

Lütfü Önderoğlu, Cem Baykal, Beril Talim, Gülsev Kale

Perinatoloji Dergisi 1994; 2(1)

Özet Tam Metin PDF [130 KB]