İÇİNDEKİLER

Perinatoloji Dergisi 1995; 3 (1-2)

Online Yayın Tarihi: 1 Aralık 2004
 

Choroid Plexus Kistleri

Nuri Danışman, Eyüp Ekici, Kubilay Vicdan, Oya Gökmen

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2): 8-12
Özet Tam Metin PDF [98 KB]

Ultrasonogram ile Tepe-Makat Uzunluğa, Biparietal Çap, Fronto-Oksipital Çap, Kafa Çevresi,Abdominal Çevre ve Femur Uzunluğu. Ölçümlerine Ait Nomogramlar

Tugan Beşe, Tolga Yalçınkaya, Figen Demir, Cihat Şen

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2): 13-20

Özet Tam Metin PDF [229 KB]

Eklampside Kranial Bilgisayarlı Tomografi

Yalçın Kimya, Zafer Sivri, Murat Kadıoğlu, Candan Cengiz

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2): 21-25

Özet Tam Metin PDF [141 KB]

Preeklamptik-Eklamptik Gebelerde Fibrinogen Düzeyleri

Ahmet Üner, Adnan İnan, Oktay Özçörekçi, Ahmet Aliosmanoğlu, M. Yılmaz Diri

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2): 26-29

Özet Tam Metin PDF [149 KB]

Preterm Erken Membran Rüptüründe Risk Faktörleri

Cem Turan, Tülin Özcan, Babür Kaleli, Nuri Danışman, Alpaslan Sayılgan, Oya Gökmen

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2): 30-32

Özet Tam Metin PDF [147 KB]

Fetal intraabdominal Kitlelerde Prenatal Sonografinin Önemi

Elif Gül Yapar, Eyüp Ekici, Nuri Danışman, Seyhun Karakaya, Alparslan Sayılgan, Oya Gökmen

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2): 33-39

Özet Tam Metin PDF [183 KB]

Gebelik ve İmmun Trombositopenik Purpura

Murat Api, İzzet Yücesoy

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2): 40-42

Özet Tam Metin PDF [165 KB]
Olgu Sunumu

Korea Gravidarum

Yaşar Tayftın Alper, Hakkı Kahraman

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2): 43-44

Özet Tam Metin PDF [129 KB]
 

Fanconi Anemisinin Prenatal Tanısı

A.Benian, C.Şen, V.Ocak

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2) 45-47

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

İntrapartum Amniotik Sıvı İndeksinin Perinatal Morbiditenin Öngörülmesindeki Yeri

Yalçın Kimya, Adnan Macit, Candaz Cengiz

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2): 48-50

Özet Tam Metin PDF [139 KB]

Preeklamptik Gebelerde Umblikal Arter Renkli Doppler Bulgularının Fetal Prognoz ile ilişkisi

Neşe Yücel, Oğuz Yücel, Ali Demir, Hüseyin Çeliker, Ümit Özekici

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2): 51-54

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Hipertrofik Kardiomyopatinin Eşlik Ettiği Bir Potter Sendromu Olgusunun Antenatal Tanısı

Yalçın Kimya, Murat Kadıoğlu, Nuray Apaydın, Osman Dönmez, Şakır Küçükkömürcü

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2): 55-58

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Preterm Doğum Eyleminde İntraamniyotik Enfeksiyon ve Amniyotik Sıvı Glukoz Düzeyleri

Mehmet Uludoğan, Umur Kuyumcuoğlu, Hüsnü Görgen, M. Nuri Delikara

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2): 59-63

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Sezaryen Sonrası Vaginal Doğum ve Yineleyen Sezaryenlerin Maternal-Neonatal Riskinin Karşılaştırması

Faik M. Koyuncu, Ahmet S. Önoğlu, Balık Erdinç, Nurettin Demir

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2): 64-66

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Puerperal (Doğum Sonrası) Psikoz

Neşe Kocabaşoğlu, İbrahim Balcıoğlu, Cihat Şen

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2): 67-69

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Preeklamptik Gebelerde Serum ß-hCG Düzeyleri

Sedat Karaosmanoğlu, Deniz Köse, Murat Api, Halil İbrahim Dinler, Coşkun Baysal

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2): 70-72

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

İkizlerden Birinin Doğum Öncesi Ölümü

Murat YAYLA, A.Ulvi HAKVERDİ, Atilla ÖZLER, Talip GÜL, A. Ceylan ERDEN

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2): 73-77

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

İntrauterin Fetal Guatr

Mehmet Uludoğan, Zeki Şahinoğlu, Fuat Demirci, M. Nuri Delikara, Umur Kuyumcuoğlu

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(1-2): 78-80

Özet Tam Metin PDF [130 KB]