İÇİNDEKİLER

Cilt 3, Sayı 3-4, Eylül-Aralık 1995

Online Yayın Tarihi: 1 Aralık 2004
 

Preeklamptik ve Eklamptik Olgularda Serum Magnezyum Değerleri

Ali Ulvi HAKVERDİ, Fatih ERTÜRK, Talip GÜL, Nafı YILMAZ

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(3-4):7-9

Özet Tam Metin PDF [98 KB]

Ogilvie Sendromu

E.A. ARIGÜLOGLU, A. AYANOGLU, R. GÖKDENİZ, Ü. SELİM, R. UNCU

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(3-4):10-11

Özet Tam Metin PDF [229 KB]

Gebeliğin İndüklediği Hipertansiyonun Erken Tanısında Plazma Fibronektini, İdrar Kalsiyum/Kreatinin Oranı ve Roll-Over Testinin Değerlendirilmesi

İzzet ŞAHİN, Özdemir HİMMETOĞLU, Mülazım YILDIRIM

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(3-4):12-17

Özet Tam Metin PDF [141 KB]

İntrauterin Gelişme Geriliği Olgularının Önceden Tahmin Edilmesinde Plazma Fibronektin' in Yararı

İzzet ŞAHİN, Özdemir HİMMETOĞLU, Mülazım YILDIRIM

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(3-4):18-21

Özet Tam Metin PDF [149 KB]

Gebelik Aralığı, Doğum Aralığı ve Sağlıklı Gebelik

Sebahat Atar GÜREL, Hulusi GÜREL

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(3-4):22-24

Özet Tam Metin PDF [147 KB]

Bir Olguda Trizomi 18' in Prenatal Tanısı

Filiz BAL, Adnan MENEVŞE, Akgün YILDIZ, İzzet ŞAHİN, Gönül OĞUR

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(3-4):25-27

Özet Tam Metin PDF [183 KB]

Hellp Sendromu ve Akut Böbrek Yetmezliği

Füsun G.VAROL, Turgut YARDIM, Ali YÜCE, Nuray TÜRKYILMAZ

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(3-4):28-30

Özet Tam Metin PDF [165 KB]
Olgu Sunumu

Meningomiyelosel'li Çocuklarda Prenatal Tanı Konma Şansı (52 olgunun analizi)

Pamir ERDİNÇLER, Mehmet Yaşar KAYNAR, Bülent CANBAZ, Rıza MADAZLI, Nejat ÇIPLAK, Cengiz KUDAY

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(3-4):31-34

Özet Tam Metin PDF [129 KB]
 

Gebeliğe Bağlı Hipertansiyon Olgularında Lipid Profili

Gürkan UNCU, Pınar TUNCEL, Osman DEVİLOĞLU, Nevin ÖZSARAÇ, Şakir KÜÇÜKKÖMÜRCÜ

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(3-4):35-37

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Şiddetli Oligohidramniosin Fetal Mortalite, Morbidite ve Doğum Şekline Etkisi

Faik. M. KOYUNCU, Türkiz İSPARTA, Burhan ŞEKER, Gönül AYDIN

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(3-4):38-40

Özet Tam Metin PDF [139 KB]

Bir Olgu Nedeni ile Kistik Fibrozis' e Bağlı Mekonyum İleusu' nun Prenatal Sonografik Tanısı ve Kistik Fibrozis' in Neonatal Dönemde Taraması

Ali Rüştü ERGÜR, Yusuf Ziya YERGÖK, Ercüment MÜNGEN, A.Aktuğ ERTEKİN, İsmet YILDIRIM

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(3-4):41-43

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Gebelik ve Hipertansiyonda Maternal ve Perinatal Mortalite ve Morbidite

Tayfun OSMANAĞAOĞLU, Birol CENGİZOĞLU, Mesut UNSAL, Sedat VAROL, Orhan ÜNAL

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(3-4):44-46

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Erken Doğum Eyleminde Fetal Solunum Hareketleri ile Bishop Skorunun Prognostik Değeri

Melahat KESİM, İsmet KARLIK, Mustafa EROL

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(3-4):47-50

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Outcome of Pregnancy In Women With Epilepsy

Mehmet Hulusi ERGENELİ, Tekin DURUKAN, Abdurrahman CİĞERLİ

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(3-4):51-53

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Ağır Asfikside Multi-Organ Disfonksiyonu: Antenatal Bakımın Önemi*

Resmiye ORAL, Nermin TANSUĞ, Mete AKISÜ, İpek ÖZUNAN, Hasan TEKGÜL, Serenur TÜTÜNCÜOĞLU, Nilgün KÜLTÜRSAY

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(3-4):54-57

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

İndometazin' in Fetal Beyin Orta, Renal ve Umbilikal Arter Kan Akımı ve Amnios Sıvısı Üzerine Etkileri*

Gürsel ERKILINÇ, Nuray GÜNAY, Cemal ARK, Ahmet GÜL

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(3-4):58-60

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Hipoplastik Umbilikal Arter: Bir Olguda Prenatal Tanı

Ercüment MÜNGEN, Atıl YÜKSEL, A.Aktuğ ERTEKİN, Tuba ŞENKAYA, Ergün UÇMAKLI

Perinatoloji Dergisi 1995; 3(3-4):61-64

Özet Tam Metin PDF [130 KB]