İÇİNDEKİLER

Cilt: 5, Sayı: 3-4 Eylül-Aralık 1997

Online Yayın Tarihi: 1 Aralık 2004

Gebelıkde Diabet Taraması

Doç.Dr. Seyfettin Uludağ

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [98 KB]

Normal ve Diabetik Gebe Diyeti

Prof.Dr.P.Atslan

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [229 KB]

Diyabetik Anne Çocuğu

Asuman Çelenk Çoban

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [141 KB]

Fetal Ekokardıografi-Normal Anatomi

Ö. Kılavuz

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [149 KB]

Neonatal Adaptasyon

Yıldız Park

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [147 KB]

Makad Gelişlerinde Doğum İdaresi

Mine Üner

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [183 KB]

GÜN AŞIMI: Ne sıklıkta? Her gün aşımı indüklenmeli mi?

Ömer KANDEMİR

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [165 KB]

İkiz Gebeliklerde Kriterler ve Doğum Uygulamaları

Nuri Danışman

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [129 KB]
 

Uropatil erde Fetal ve Pediatrik Cerrahi

Lale Sever

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Premature Bebeklerde Izlem ve Beklenen Sorunlar

Nilgün KÜLTÜRSAY

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [139 KB]

Preterm Bebekte Tiroid Disfonksiyonları

Saadet ARSAN

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Perinatal Mortalitenin Değerlendirilmesi

Ayşe Ecevit

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Amnio-İnfüzyon ve Amnio-Drenaj Nerede ve Nasıl Kullanılmalı?

Turgay Şener

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Rh İzoimmunizasyonunda Transfiizyon Zamanlaması ve Komplikasyonla

Lütfü Önderoğlu

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [130 KB]

Preterm Eylemde Klinik Yönetim

Nilgün TURHAN

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Bebek Otopsisi ve Otopsinin Önemı

Figen Aksoy

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Fetus İnfeksiyonları Tanı ve Tedavi

Rıza Madazlı

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Çoğul Gebeliklerde Korıonisite ve Amnıonısıte Tanısında Ultrasonografinin Yeri

Ömer Kılavuz

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Hellp Sendromu ve Yönetimi

Umur Kuyumcuoğlu

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Karyottplemede Amnıosentez, Koryonık Villus Örneklemesi, Fetal Kan Örneklemesi: Ne Zaman, Hangisi, Nasıl?

H.Kanıt

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

İkinci Trimestr Ultrason ve Fetal Anomaliler

Ali Ergün

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Plasenta Previa Olgularında Perınatal Mortalite

M.F.Köse, M.M.Meydanlı, E.Özdaş, A.Tanrıverdi, İ.Dölen, A.Haberal

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Plasenta Previa Olgularında Maternal Özellikler

M.F.Köse, M.M.Meydanlı, E.Özdaş, T.Ecemiş, İ.Dölen, A.Haberal

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Neonatal Ureterosel-Olgu Sunumu

C.Z. Sunar Erdem, L.Oktay Erdem

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gebeliğe, Bağlı Bacak Kramplarında Oral Magnezyum Tedavisi

C.Taner, M.Sancı, E.Balık, N.Yensel, E.Turan, Ş.Kılıç, G.Derin, A.Kaçar

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Normal Gebeliklerde Gebelik Haftasına Göre Fetal Ense Saydamlığı ve Kalp Atım Hızları Değerleri

B.Uran, E.Kabacaoğlu

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Kliniğimizde Değerlendirilmeye Alınan Intrauterin Fetal Ölüm Vakaları

E.Mega, F.Kanadıkırık, S.San, Ö.Gökçen, M.Bostancı, C.Gökçen

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Prematür Doğumlarda Annenin Öyküsü Ve Gebeliğe İlişkin Risk Faktörlerinin İncelenmesi

N.Soğukpınar, G.Karacan, B.Karacan

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Amniotik Sıvı Enfeksiyonu-Erken Doğum Eylemi İlişkisinin Direkt Gram Boyama ve Kültür İle Değerlendirilmesi

M.D.Kesim, B.Yıldırım, O.Akalpler, S.Turgut

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Sezaryen Operasyonları Sırasında Rastlantısal Adneksiyal Kitleler: Bir Kist Hidatik Olgusu

Y.Güzel, S.Yiğitbaşı, H.A.Tanrıverdi, Z.Saçma, D.Çavuşoğlu, İ.Dölen Ssk

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Prenatal Diagnosis Of Short Rib-Poiidacttly Syndrome: Case Report

H.Kanit, E.Özer, F.Özkınay, M.İnce, D.Erçal, T.Pevar

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Preterm Eylemde Transabdominal Ultrasonografi ile Servikal Kanal Uzunluğu Ölçümünün Değerlendirilmesi

G.Şahin, N.Kanıt, R.S.Öner, N.Demir, İ.Teker, P.Yılmaz

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Preeklampside İnsüıin Resistansı ve Maternal Ve Perınatal Prognoza Etkisi

Ö.Yörük Ergin, N.Danışman, E.G.Bayrak

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Monozigotik Çoğul Gebeliklerde Kötü Obstetrik Prognoz

A.Nuhoglu, Calataş, B.Urman, S.Aksoy, R.Mercan, B.Balaban, A.Işıklar

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

İleri Anne Yaşı ve Perinatal Mortalite

M.F.Köse, M.M.Meydanlı, M.Acu, M.Tongal, İ.Dölen, A.Haberal

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Kordon Kanı Prolaktin Değerinin Respiratuar Distress Sendromu Gelişimindeki Prediktif Değeri

Ş.Çakmak, O.Geıişen, Ş.Doğru, İ.Dölen, A.Haberal

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Bir Olgu Nedeniyle Holoprozensefalinin Gözden Geçirilmesi

A.Sıvaslıoğlu, M.Tosun, U.Ekinci, M.Acu, İ.Dölen

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Dekolman Plasenta Olgularındaki Maternal Risk Faktörleri ve Fetal Prognoz

B.Demir, S.Heybeli, Ö.Kandemir, Ö.Pata, İ.Dölen, A. Haberal

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Akut Batın ve Plasenta Perkreata Olgu Sunumu

S.Heybeü, S.Koç, B.Demir, R.Öcalan, İ.Dölen, A.Haberal

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Hemşirelerin Çalıştıkları Birimlere Göre Gebeliklerinin Seyiri ve Sonlanması

T.Sert

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

1997 Yılı Perinatoloji Konseyi Olguları

H. Kanıt, R.S. Öner, İ. Maral, D. Aslan, Y. Özgenç, N. Demir

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Preekıampsili Gebeler ile Normal Gebelerde Trombosit Volümünün Karşılaştırılması

Yılmaz Hüseyin A., Seyyah Yılmaz, Dalgıç Kadir, Özdemir İsmail, Ark H. Cemal

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Prenatal İnvaziv Girişimlerimizin Bir Yıllık Analizi

R.S. Öner, D. Aslan, H. Kanıt, Y. Özgenç, N. Demir

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Manisa Doğumevi Polikliniğine Başvuran 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Kontraseptif Yöntemleri Kullanma Süreleri ve Bırakma Nedenleri

Ferda (Ulufer) Özbaşaran

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Uterin Anomali İle Birlikte Lupus Antikoagulant Pozitif Antifosfoıipid Sendrom Olgu Sunumu

Yılmaz Hüseyin A., Seyyah Yılmaz, Özdemir İsmail, Ark H. Cemal

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Sıçan Uterus Şeritlerinde Oksitosin ile Uyarılan Kontraktil Yanıtlar Üzerine Tokolitik İlaçların Etkileri

M.Aban, R.Çiçek, M.E.Güneıi, M.Erdinç, A.C. Erden

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Prematür Doğumlarda Annenin Öyküsü ce Gebeliğe İlişkin Risk Faktörlerinin İncelenmesi

N.Soğukpınar, G.Karacan, B.Karacan

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

İkiz Gebelikte İkinci Fetusun Gecikmiş Doğumu: Olgu Sunumu

G.Beydilli, S.Soydemir, U.Ekinci, Z.Saçma, İ.Dölen, A.Haberal

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Nonreaktif Sonuçlanan Nonstres Testinden Sonra Uygulanan Hemşirelik Girişimlerinin Karşılaştırılması

D.Sayıner, H.Arslan (Ekizler)

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Hellp Sendromlu Kadınlarda Kortikosteroid Tedavisinin Etkileri

M.Aban, G.Özer, A. Yalınkaya, T.Demirkol, T.Gül, A.C.Erden

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gelişen Teknolojiden Yararlanmada Hemşirelerin Rolü

Hediye Arslan (Ekizler)

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

İki Olgu Nedeniyle Multifetal Gebelik Redüksiyonünun (Mfpr) İrdelenmesi

Baştuğ D.Yılmaz H.A., Ülker K..Berkkanoğlu M., Polat İ., Gülkılık A.

İ.Davas, E.Yumru, B.Çetiner

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Primipar Annelerin Doğumlarına İlişkin Duygu ve Düşünceleri

Ferda (Ulufer) Özbaşaran

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Ultrasonografik Tahmini Doğum Ağırlıkları İle Gerçek Doğum Ağırlığının Karşılaştırılması

İ. Aslanpençe, Ö. Kandemir, İ, Atılğan, İ. Dölen, A. Haberal.

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Sezaryen Operasyonları Sırasında Rastlantısal Adneksiyal Kitleler: Bir Kist Hidatik Olgusu

Y.Güzel.S.Yiğitbaşı,H.A.Tanrıverdi,D.Çavuşoğlu, İ. Dölen

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

38 Hafta Ve Üzeri Gebelerde Bpp , Nst, Asi, ve Doppler Usg ile Fetal İyilik Taraması

İ.Davas, N.Karadeniz, A. Varolan, A.Tekinalp, B.Çetiner

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Abortus İmminens Vakalarında Maternal Serum Alfa Fetoprotein Seviyelerinin Prediktif Değeri

G.Kılıç, Ö.Oral, M.Kekovalı

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gebelikte Diabet Taraması

Saniye Ok, Sakine Demir

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Genetik Danışmada Hemşirenin Rolü

Sakine Demir, Saniye Ok

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Erken Fetal Kayıp Materyalinde İki Trizomi 16 Olgusu

Nuray Terzibaşıoğlu, Ferda Özkınay, Gül Sapmaz, Cumhur Gündüz, Kemal Öztekin, Cihangir Özkınay Öztekin, Cihangir Özkınay

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gebelik Süresince Yapılan Hafif Nitelikli Düzenli Egzersizin Gebeler Deki Fiziksel ve Fizyolojik Etkileri

M.Şimşek, M.Kutlu, N.Yücel, F.Kaya, N.Kaya, Y.Ocak

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gebelikte İzole Fallop Tüpü Torsiyonu; İki Olgu Sunumu

Ömer Tarık Yalçin, Sinan Özalp, Başar Tekin, Hikmet Hassa, Sinan Zeytinoğlu

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gebeliğe Bağlı Hipertansiyon Olgularında İnsülin Rezistansı

Gürkan Uncu, Adnan Macit, Osman Develioğlu, Candan Cengiz

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Gestasyonel Diabetes Mellitus Olgularında Tiroid Hormon Değişiklikleri: Ön Çalışma

Gürkan Uncu, Feride Selim Avdıcı, Jale Gürlüler, Candan Cengiz

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Asimetrik İntrauterin Gelişme Geriliği Nedeni Olarak İnsertio Velamentosae ve Plasental Faktörler (Olgu Sunumu)

H. Alper Tanrıverdi, Ömer Kandemir

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Kadınların Doğum Eylemindeki Destekleyici Hemşirelik Davranışlarına İlişkin Görüşleri

Nezihe KIZILKAYA

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [0 KB]

Cantrell Pentalojisi ve Prenatal Sonografik Tanısı: Bir Olgu Sunumu

Lütfü Önderoğlu, Cem Baykal, Beril Talim, Gülsev Kale

Perinatoloji Dergisi 1997; 5(3-4)

Özet Tam Metin PDF [130 KB]