Üye Girişi
Kullanıcı Adı :
Şifre :
   
Şifremi Unuttum
Yeni Üyelik
 

Dil Seç


Linkler
 - Lütfen Bir Kategori Seçiniz

 

 - Lütfen Bir Link Seçiniz

 
Journal
İletişim
Dergi
5.OJUD KONGRESİ

 Hoşgeldiniz…

Takvim

E-Posta Listesi
E-Posta Listemize Katılmak İçin
Email Adresinizi Kayıt Edin.
 
 
5.PERİNATOLOJİ ÇALIŞTAYI
PERİNATOLOJİDE SERTİFİKASYON
         Çalıştay Yöneticisi: Prof.Dr. Turgay Şener -  Prof.Dr.Atıl Yüksel
    24-25 Şubat 2007  İstanbul, Saklıköy Country Club

 

 

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

 

1. Türk Perinatoloji Derneği ile Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 24-25 Şubat 2007 tarihinde Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) ve Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Derneği (OJUD) temsilcisinin de katılımı ile İstanbul’da 5.PERİNATOLOJİ ÇALIŞTAY’ı gerçekleştirilmiştir.

 

 

Bu çalıştayda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 

 1. Perinatoloji (Maternal-Fetal Tıp) ve Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi alanında 1980 sonrasında dünyadaki hızlı gelişmeler aşikardır. Türk Doğum hekimleri bu gelişmeleri başarıyla izlemiş ve konu ile ilgili bilgi ve deneyim transferini büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Böylece gerek akademik çevrelerde gerekse klinik uygulamalar bağlamında, konu ile ilgili teorik ve pratik çalışmalar yapan azımsanmayacak sayıda Kadın Doğum Uzmanları grubu oluşmuştur. Bu uzmanlar grubunun çalışmalarını sürdürdüğü Perinatoloji Bilim Dalları, Perinatoloji Merkez ve Üniteleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim Kurumlarına bağlı Perinatoloji Merkezleri ve hatta özel merkezler oluşmuştur ve aktif çalışmalarına giderek artan tempoda devam etmektedirler.
 2. Yukarıda tanımlanan olumlu bilimsel gelişmenin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de perinatal-maternal mortalite ve morbiditenin azaltılmasında büyük katkı sağladığı açıktır.
 3. Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirilmekte olan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve buna bağlı olarak Perinatoloji Bilim Dalı statüsü yan dal olarak yaşama geçirilememiştir. Bu durum uygulamalarda kaos yaratmakta, mediko-legal sorunlara yol açmakta ve perinatolojinin gelişimine engel olmaktadır.
 4. Yukarıda bahsedilen hususlara binaen, Perinatoloji’nin yan dal olarak tüzükte yer almasını ısrarla talep edilmesi kararlaştırılmıştır.
 5. Her iki dernek, mevcut yasal durum netleşinceye kadar ortak bir yapılanma oluşturarak Perinatoloji alanında bilimsel ve klinik çalışmaları ile kendilerini kanıtlamış olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları’na Perinatoloji (Maternal-Fetal Tıp) alanında YETERLİLİK BELGESİ verme kararı almıştır.
 6. Halen mevcut kaos ortamının kısmen de olsa düzeltilmesine yönelik olarak Perinatoloji’nin tüzükte yan dal olarak kabulüne kadar, “Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği’ne” benzer bir şekilde “Perinatal Tıp Merkezleri Yönetmeliği” adı altında bir yönetmelik hazırlanması yönünde Sağlık Bakanlığı’na öneri götürme kararı alınmıştır.
 7. Yukarıdaki başlıklara benzer şekilde, Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi uygulamalarının da ülkemizde bir düzen içinde gerçekleştirilmediği düşünülmektedir. Bu nedenle, aşağıdaki başlıklar altında ultrasonografi sertifikasyonu yapılmasına karar verilmiştir:

Sertifikasyon, ilgili derneklerin (Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Derneği, Türk Perinatoloji Derneği, Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği) oluşturacakları bir çatı kurumu tarafından gerçekleştirilecektir.

  1. Sertifikasyonların belli düzeylerde ve belli süreler içinde geçerli olma ve bu süreler sonunda yenilenecek olması şartı getirilmiştir.
  2. Sertifikasyon düzeyleri USG I-II-III şeklinde belirlenmiştir.
  3. USG-I sertifikasyon, bu konuda belgelendirilmiş olan tüm Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları için olup, standart uygulama düzeyini tanımlamaktadır. USG-II sertifikasyonu, eğitim süresi-tecrübe ve yayın olarak belli aşamaların geçilmesinden sonra başvurulabilir olacaktır. USG-III sertifikasyon ise Akademik bir düzey olarak tanımlanmış olup ileri düzey tecrübesi olan kişilere verilecektir.
 1. Yukarıda bahsedilen kararlara yönelik olarak gerek Perinatoloji (Maternal-Fetal Tıp) Sertifikasyonu, gerekse Ultrasonografi sertifikasyonuna yönelik ilgili model ve programların oluşturulma amacı ile ilgili dernek üyelerinden oluşan iki ayrı komisyon kurulmasına karar verilmiştir. Perinatoloji (Maternal-Fetal Tıp) Sertifikasyon Komisyonu için Türk Perinatoloji Derneği’nin 2, Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği’nin 2, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin 1 temsilci;  Ultrasonografi Sertifikasyon Komisyonu için Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Derneği’nin 2, Türk Perinatoloji Derneği’nin 2, Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği’nin 2, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin 1 temsilci vermeleri kararlaştırılmıştır.  
 2. Mevcut durumun bir ileri adımı olarak, 28 Mart Çarşamba günü İstanbul’da aynı konuda 6.Perinatoloji ve Ultrasonografi Çalıştayı yapılması kararlaştırılmıştır. Her iki komisyon, 20.3.2007 tarihine kadar ayrıntılı çalışmalarını tamamlayıp, sonuç raporlarını hazırlayacaklardır. 6.Perinatoloji Çalıştay’ında, tüm katılımcıların bu çalışma raporunu üzerindeki görüş ve katkıları ile nihai rapor ve yönetmelik taslakları hazırlanmış olacaktır.

 

 1. Çalıştay Sonuç Raporu’nun Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi ve 6.Perinatoloji Çalıştay’ına Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de davet edilmesi kararlaştırılmıştır.

Toplantıya aşağıda ismi bulunan kişiler katılmışlardır.

Prof. Dr. Acar Koç (Ankara Üniv. Tıp Fak.) , Prof. Dr. Ali Ergün (GATA-Ankara), Doç. Dr. H. Alper Tanrıverdi (Bursa Acıbadem Hast.), Y. Doç. Dr. Arif Güngören (Mustafa Kemal Üniv. Tıp Fak.), Prof. Dr. Atıl Yüksel (İÜ İstanbul Tıp Fak), Doç. Dr. Ayşe Kafkaslı (Malatya İnönü Üniv. Tıp Fak), Doç. Dr. Cansun Demir (Çukurova Tıp Fak.), Prof. Dr. Cihat Şen (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak.), Doç. Dr. Ebru Tarım (Başkent Üniv. Tıp Fak.-Adana.) , Uzm. Dr. Ercüment Cengiz (Ankara Güven Hast.), Doç. Dr. Ercüment Müngen (GATA-İstanbul), Uzm. Dr. Hakan Kanıt (Ege Doğumevi), Prof. Dr. Hayri Ermiş (İÜ İstanbul Tıp Fak.), Prof. Dr. Lütfü Önderoğlu (Hacettepe Üniv. Tıp Fak.), Doç. Dr. Melih Atahan Güven (Ankara-Anatolia Tüp Bebek Merkezi), Prof. Dr. Murat Yayla (İstanbul), Prof. Dr. Namık Demir (9 Eylül Üniv. Tıp Fak), Doç. Dr. Okan Özkaya (S. Demirel Üniv. Tıp Fak.), Prof. Dr. Oktay Kadayıfçı (Çukurova Üniv. Tıp Fak), Uzm. Dr. Oluş Api (Kartal L. Kırdar Devlet Hast.), Doç. Dr. Murat Api (Haseki Hastanesi), Doç. Dr. Orhan Ünal (Kartal L. Kırdar Devlet Hast.), Doç. Dr. Ömer Kandemir (Etlik Doğumevi), Doç. Dr. Özgür Deren (Hacettepe Üniv. Tıp Fak.), Doç. Dr. Recep Has (İÜ İstanbul Tıp Fak), Prof. Dr. Rıza Madazlı (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak.), Prof. Dr. Sabahat Atar Gürel (Abant İzzet Baysal Üniv. Tıp Fak.), Doç. Dr. Selahattin Kumru (Elazığ Fırat Üniv. Tıp Fak), Prof. Dr. Seyfettin Uludağ (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak.), Uzm. Dr. R. Soner Öner (Ege Doğumevi), Prof. Dr. Tayfun Alper (Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak.), Prof. Dr. K.Turgay Şener (Eskişehir Osmangazi Üniv. Tıp Fak.), Prof. Dr. Vildan Ocak (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak.), Doç. Dr. Yeşim Baytur (Manisa Celal Bayar Üniv. Tıp Fak), Prof. Dr. M. Zeki Taner (Gazi Üniv. Tıp Fak.) toplantıda hazır bulunmuşlardır.

 

Duyurular
26.4.2007 - 29.4.2007
11.ULUSAL PERİNATOLOJİ KONGRESİ
Rixos Otel, Antalya
 

25.10.2006 - 29.10.2006
5. OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİ ULTRASONOGRAFİ KONGRESİ
Larespark Otel, Antalya

Reklam

 Tüm Hakları Perinatoloji
Derneğinindir Copyright 2006 ©

 Rumeli cad 47/606, Nişantaşı, İstanbul
 Tel : 0212 224 68 49  Fax : 0212 296 01 50