Bilimsel Program

Java yy goremiyorsanyz geri dönün!

               Atlantis Hotel, Belek-Antalya, TURKEY   

 

 1 Ekim 2002                 10.30 - 17.30

Perinatology Derneği                                                        Fetal Medicine Foundation

                FIRST   TRIMESTER  PREGNANCY         

SCREENING AND DIAGNOSIS

 

FMF Registered Course

Kurs Direktörleri: Cihat Şen – Zehra Kavak   

Perinatal ultrason konulu bu kurs, Fetal Medicine Foundation ve Perinatoloji Derneği tarafından birlikte düzenlenmektedir. Daha once 1997,1999 ve 2001 yıllarında erken fetal ultrasonografi konulu üç adet kurs yine aynı iki kurum tarafından birlikte düzenlenmişti. Bu sefer yine Fetal Medicine Foundation tarafından Londra’da düzenlenen kurslar ile aynı yapıda düzenlenmektedir. Bu kursu tamamlayanlara sertifika verilecektir. Kurstan sonra, onaylı eğitici merkezlerde program direktörü rehberliğinde pratik eğitim alan (bunu ayrıca ilgili program direktörünün vereceği mektup ile belgelemelidir) kursiyer, kendi merkezinde oluşturduğu 50  fetal nukal ultrason resmini içeren albümü göndermesinden sonra, ücretsiz kendi nukal bilgisayar programına sahip olacaktır.

Fetal Tıp uygulamalarındaki gelişmelerin, sadece söz konusu aileler üzerine olmayıp aynı zamanda tüm toplum üzerine de olumlu etkileri olmaktadır. Bu gelişmelerden gebelerin pek çoğu yararlanmakla beraber, uygulama standartları üzerinde tam bir uzlaşma mevcut değildir. Bunun sebepleri ise, perinatoloji alanındaki süratli gelişmeler nedeni ile, klasik kitapların ihtiyacı tam karşılayamaması ve ayrıca bilimsel dergilerde yayınlanan araştırmaların sonuçlarının her zaman birbiri ile uyuşmamasıdır. Fetal Tıp Diploması uygulaması, mevcut ileri ihtisaslaşmanın geliştirilmesi ve uzmanlık eğitiminde uluslararası standartların yerleştirilmesini amaçlamaktadır. Keza mevcut merkezler arasında klinik uygulama birliği sağlamak, tecrübelerden karşılıklı yararlanmak ve ortak bilimsel çalışmalar yapmak, diğer amaçlardandır.

10.00    Introduction                                                                 C.Şen

10.15    Early pregnancy failure                                                M.Yayla

11.30    Risk assessment of chromosomal abnormalities             A.Ergün

11.00    Early fetal anomaly scan                                              C.Şen

11.30    How to measure  NT ?                                                Z.Kavak

11.40    Sonographic screening for fetal aneuploidies                  J.Szabo

12.25    First trimester biochemical screening                             K.Spencer

13.15    LUNCH served and introduction of the OSCAR Programme

14.00    Increased NT with normal karyotype                            J.Szabo

14.30    Chorionicity and its consequences                                 Y.Ville

15.00    TTS                                                                            Y.Ville

15.30    Second trimester scanning for fetal anomaly                  I.Meizner

16.15    Amniocentesis and chorionic villus sampling                  C.Şen

16.30    ROUND TABLE: Screening for Down syndrome

                       A.Ergün, Z.Kavak, C.Şen, K. Spencer, J.Szabo, Y.Ville

17.00    MCQ and evaluation